PKK ve Kürt Gerçekligi    

Orta doğu coğrafyasında Kürt nüfusu 40 milyon civarındadır. (1)  Kürdistan (2) denilen bölgenin ilk parçası Kasrı Şirin Antlaşması ile İran işgaline terk edilmiştir ve yüzyıllardır -aralıksız olarak- Şia zulmü Kürtleri kasıp kavurur. Lakin gözler kör, diller lal ve hakkı söylemekten uzaktır.

Bu konuda diğer Kürdistan’ın durumu ise 1. Dünya Savaşı sonrası toplam da 5 parçaya ayrılmıştır. İngilizlerin çizdiği harita da; Kürdistan’ın bir parçası Irak’a (Başur) verildi, bir parçası Türkiye’ye (Bakur), bir parçası Suriye’ye (Rojava), bir parçası İran’a (Rojhelat) ve bir parçası ise Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan (Kafkas Kürtleri) arasında pay edildi. (Ayrıca Belucistan, Hindistan ve Afganistan’da da Kürtler yaşarlar.*) Toplam 5 parçaya ayrıldı. Kürtler bundan sonra kesintisiz, az aralıklarla, her zaman kıyam etmiştir.

Kıyamların ilki Şeyh Mahmut Berzenci (2) tarafından gerçekleştirilmiştir (Barzaniciler ile alakası yoktur). Şeyh Mahmut Berzenci, Berzenci aşiretine mensuptur. 1932’ye kadar İngilizlere karşı Kürdistan’da savaşmış ve defalarca İngilizleri cephede mağlup etmiştir. (3) Türkiye’de ise 29 kıyam ve isyan olmuştur. (4) 28’i İslami kıyamdır biri PKK isyanıdır. PKK olmasaydı Kürtler yine ayağa kalkacaktı.

PKK, Kürt kıyamının küfre evrilmesine sebep oldu. PKK’nin davası sonuna kadar haklı ama yöntemi batıl ve küfürdür. 40 milyon Kürt nüfusunun yaşadığı bölgede PKK’nin aldığı destek -özellikle Hendekler olayından sonra- Kürtlerin nüfusunun çeyreği kadar bile değil ki, (5) Türkiye de PKK destekli partinin (HDP) aldığı 6 milyon oyunun 3 milyonu PKK destekçisi Türklere ve Alevilere ait olduğunu da unutmayalım. (6)  İran  ve Irak’ta destekçileri neredeyse yok denecek kadar az olduğu biliniyor.

Suriye’de ise boşluktan ve zamanında Esad’ın verdiği imkanlar ile palazlandılar. Şimdi diyelim ki 40 milyon Kürt içinde 7-8 milyon Kürdün destek verdiği bir grup üzerinde veya onu bahane ederek sorunu sulandıran İslami camia ne yapmak istiyor?

Siz, 17 milyon Türk; CHP’ye oy veriyor diye tüm Türkleri mürted veya kafir ilan ediyor musunuz?

AKP veya genel olarak küfürleri açık olan partilere 20 milyondan fazla Müslüman Türk fanatik bir şekilde destek veriyor. Bu hepsini kötü veya kafir yapar mı? Veya Suud ailesi nedeni ile tüm Arabistan aynı duruma düşer mi? İslami camia artık bu konuya el atmalı, hakkaniyetli bir sonuç ortaya çıkarmalı ve (bu konuya karşı) alerjiden kurtulmalı. Türkiye vb ülkelere övgü dizmek yerine biraz şu yetim kardeşleriniz ile alakadar olsanız, onları batıya muhtaç etmeden sorunlarını siz çözseniz?

Biz bu yangından ya hep beraber çıkarız ya bu yangın hepimizi yakar. 100 yıllık kanayan yarayı, 30 yıllık proje bir örgüte (PKK) mal edip, üstü örtülemez. Ve adil olmadığınız müddetçe başarıya ulaşamayacaksınız. Müslüman adil olmalı ve adil konuşmalı. [“Allah size, emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla görendir.” (4:58)]

Haydi Türkiye ve Suriye’yi geçtik! Ermenistan ve İran’ın zulüm ettiği Kürtler hakkında neden susuyorsunuz? Veya konuyu araştırması için birilerini neden görevlendirmiyorsunuz?

1926-1994 yıllarında 350 bin Müslüman Kürt, Ermeniler ve Ruslar tarafından katledildi. Ne yapalım? Eğer bizler yanlış isek ey Selefiler, ey tarikatlar, ey cemaatler! O vakit çıkın, konuşun, bize alternatif bir yol gösterin. Lakin sakın bu yol Ankara’ya, Tahran’a, Şam’a veya Bağdat’a, Erivan’a çıkmasın. Ve adil olun. Müslümanca, maslahat gözetmeksizin, konuşun. 6 milyon PKK’li için 40 milyon Müslüman Kürde zulüm edip, zulme terk etmeyin! Sizden bu hususta fiziki bir yardım istenilmez. Sadece hakkı söyleyin. Toplayın bütün İslam ulemasını. Allah’ın hükmü neyse ona tabi olunsun. Eğer bunu yapamaz, PKK denilen küfür grubunu bahane edip inkar ve adaletsizliğe devam ederseniz, sadece daha çok Müslüman kanının akmasına sebep olursunuz. Bu vebal size yeterli.

İran hususunda uzun zamandır karmaşa var: Birincisi İran’da 6 Peşmerge grubu var. 3 grup Barzani ve tağut Erbil yönetimine bağlı. Diğer 3 grubun iki tanesi İslami, biri solcudur ve bunlara ek olarak Kürdistan İslami Gençlik (KİG) ve Adl grupları da faaliyet gösteriyor. İran’daki vakayı iyice okuyup, öğrenip ondan sonra konuşmalı. (8) Oysa ki, İran rejimine karşı bile Müslüman Kürtleri destekleyemiyorsunuz…Bu hususta, ey Müslümanlar, sizden sadece dilinizin hakkı söylemesini istiyoruz.

“Ey iman edenler, Allah için hakkı ayakta tutanlar ve adaletle şahitlik yapanlar olunuz. Bir kavme olan kininiz, sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli olun, çünkü o, takvaya daha yakındır. Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.” (5:8)


*Bknz. İslam Ensiklopedisi cilt 1 & 2, Kürtler ve Kürdistan Tarihi s. 55
(1) France24, “35 Milyon” Wikipedia,

(2) “Kürdistan” kelimesi ilk Selçuklu Sultanı “el-Sencer” tarafından kullanılmıştır. Bknz. Kürtler ve Kürdistan Tarihi s. 31, 

(3) Berzenci Aşireti: 1500 kişiden oluşur, Xanekin civarında yaşarlar ve Şafii mezhebine bağlıdırlar. (Bknz. “Kürtler ve Kürdistan Tarihi” Muhammed Emin Zeki Beg sayfa 311/347)

(4) Hz. İbrahim’in Ayak İzlerinde Orta Doğu
(5) Kürt Ayaklanmaları 

(8) Peşmerge gruplarını tanıtan yazılarımız ve video çevirilerimiz olacak. 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir