Kürt Alimler

Medine’de ilim talebesi olan Güney Kürdistan’lı bir kardeş, Behzad Zibari, “Kürt Alimler” başlıklı bir yazı dizisi başlattı. Bu yazı dizisinde Kürt alimlerin kısa biyografi ve eserlerini yazdı. Kardeşin bu yazı dizisi için yazdığı kısa girişi ilginize sunuyor ve sizi Kürt alimlerle baş başa bırakıyoruz.

“Yarıyıl tatilinden sonra Medine’ye vardığımda ertesi gün bir kitapçıya gittim ve yeni kitaplar arasında Erbil’de (Kürdistan) imam ve davetçi olan Şeyh Tahir Abdullah Süleyman el Behraki’den “Kürt alimleri arasında izzetlilerin hayatını” buldum. Konu bilgelik hakkında (İslam ve diğer bilim dallarında) olunca, Kürt alimleri hakkında az bilgimiz var – ancak alimleri olmadığı için değil. Kitap üç ciltten oluşuyor ve Kürt oldukları bilinen 2085 alimin biyografisini barındırıyor. Bunun için 280’den fazla kaynak kullanılmış.

Bu kitabı almamın sebebi bir Kürt olarak Kürt alimleri hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyor olmamdı. Bundan önce Ebu Amr ibn es Salah, İbn Halkan, İbn Teymiyye gibi Kürt alimlerini tanıyordum. İbn Teymiyye’nin Kürt olduğundan emin değildim, ta ki Kürtçe konuştuğunu ve amcasının da Kürt olduğunu okuyana kadar. Bu kitapta İslam bilimlerine katkı sağlayan başka büyükler de tanıdım.

Şeyh Dr. Muhammed Şerif Ahmed’e göre, yazar bu kitap vasıtasıyla iki mesaj iletmek istiyordu: Birinci mesajı Kürt halkına yönelik. Şunu demek istiyormuşcasına: “Bu parıldayan yıldızlar sizin nesliniz için görevlerini ifa eden selefinizdir.” Yazar ikinci mesajında Kürtlerin; din, hayat tarzı ve bağ olarak İslam’a yöneldiklerinde, dine sadık kaldıklarını söylemek istiyor. Arap, Türk ve Farslı ayrımı yapmadan, Müslümanlarla gerçek kardeşliğe sıkı tutundular.”

Kürt Alimler:

1) Asr-ı Saadet döneminden Nusaybin’li İbrahim Ebu Hureh: Nusaybin’den Mekke’ye hicret etti ve vefatına kadar orada ikamet etti. Said ibn Cübeyr ve Mücahid ibn Cabir’den rivayetlerde bulundu. Mu’temer ve Sufyan ibn Uyeyneh İbrahim’den rivayet etmişlerdir.

2) İbrahim Hasan el Gorani: Hicretten sonra 1025 yılında İran’ın Merivan şehrinde doğdu. Şam’a, oradan Mısır’a ve oradan Arap Yarımadasına hicret etti. Sonra peygamberler camiinde öğretmen olarak çalıştı. Hicri 1101 yılında Medine’de vefat etti ve el Baki mezarlığında defnedildi. Eserlerinden bazıları:

3) Diyarbakır’lı İbrahim Davud: Şam’a, oradan da Kahire’ye hicret etti. İbrahim, imam İbn Teymiyye ve imamın öğrencilerinden icazet alana kadar ders aldı. İmam Şafii’nin mezhebi üzereydi. İmam İbn Hacer el Eskalani’nin öğretmenlerinden biri olması onur olarak yeterli olacaktır. Hicri 797 yılında vefat etti.

4) İbrahim Haydar el Haydari: Babasının okulunda öğrenciydi. Aşiretinin en tanındık alimiydi. “İlmi dağlar kadar” deniliyor Şeyh İbrahim hakkında. Hicri 1157 yılında vefat etti. Eserlerinden bazıları:

image

Şimdi ilmin varislerinden olan bir Alimeyi tanıtmaktan memnuniyet duyuyoruz:

5) Ayşe İbrahim es Sincariyeh:  Hicri 760 yılında Şam’da doğdu. Şam’daki alimlerden çok ilim edindi. Özellikle El Fahr ibn el Buhari’nin Şam, Kahire ve Baalbek’te bulunan arkadaşlarının ilminden istifade etti. El Hilati ve el Yuhi kendisine icazet verdi. İbn Hacer el Eskalani, İbn Nasir ed Din, İbn Musa ve bazı başka imamlara hocalık etti. Yani bu imamlar Ayşe İbrahim es Sincariyeh’nin talebeleriydiler. Alime Ayşe, saliha ve fakir biriydi. Hicri 842 yılında vefat etti.

6) Harran’lı Ebu el Kasim ibn Muhammed ibn Halid ibn İbrahim: Hicri 650 yılında Harran’da doğdu. İmam İbn Teymiyye’nin dayısıydı. Eğitimini Şam’da tamamlayıp camiinin imamı olarak görev yaptı. Ayrıca Hanbeli mezhebinin öğreticisi olarak tanınırdı. Takva sahibi, mütevazi, dindardı ve güzel bir ahlaka sahipti. Tüccar olan Ebu el Kasım hicri 717 yılında vefat etti.

Devam edecek…

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir